Print
Mar 16
 • Varsity
 • game

@ Yuma

 • Loss
 • 0-1

5-2

0
0
Mar 19
 • Varsity
 • game

Seton Catholic

 • Win
 • 1-1

10-8

0
0
Mar 20
 • Varsity
 • game

Yuma

 • Win
 • 2-1

9-3

0
0
Mar 23
 • Varsity
 • game

Coronado

 • 2-1

0-0

0
0
Mar 26
 • Varsity
 • game

@ Deer Valley

 • 2-1

0-0

0
0
Mar 30
 • Varsity
 • game

@ Youngker

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 01
 • Varsity
 • game

Youngker

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 06
 • Varsity
 • game

Buckeye

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 09
 • Varsity
 • game

@ Buckeye

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 16
 • Varsity
 • game

Dysart

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 20
 • Varsity
 • game

@ Dysart

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 21
 • Varsity
 • game

@ Peoria

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 23
 • Varsity
 • game

Paradise Honors

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 26
 • Varsity
 • game

@ Paradise Honors

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 29
 • Varsity
 • game

@ Desert Edge

 • 2-1

0-0

0
0
Apr 30
 • Varsity
 • game

Prescott

 • 2-1

0-0

0
0
May 03
 • Varsity
 • game

@ Mingus

 • 2-1

0-0

0
0
May 04
 • Varsity
 • game

Tempe

 • 2-1

0-0

0
0